افزایش عرضه بر تقاضای ارز در سامانه نیما
رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد:

افزایش عرضه بر تقاضای ارز در سامانه نیما

اخبار پولی مالی-رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد شده است تاکید کرد: در بسیاری از روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم.
رشد چشمگیر سودآوری نیروگاه نقطه انتفاع و پشتوانه سهامداران بانک دی است
مدیرعامل بانک دی در مجمع عمومی نیروگاه دماوند:

رشد چشمگیر سودآوری نیروگاه نقطه انتفاع و پشتوانه سهامداران بانک دی است

اخبار پولی مالی-مدیرعامل بانک دی در مجمع عمومی عادی نیروگاه برق دماوند رشد چشمگیر سودآوری این نیروگاه را نقطه انتفاع و پشتوانه سهامداران دماوند و بانک دی دانست.
سود خالص بانک کارآفرین۱۱ درصد افزایش یافت
تازه ترین گزارش های منتشر شده بر روی کدال تایید کرد:

سود خالص بانک کارآفرین۱۱ درصد افزایش یافت

اخبار پولی مالی-بررسی آمار و ارقام منتشر شده بر روی کدال نشان می دهد که بیشترین افزایش درآمد بانک طی سالسال ۱۴۰۰ مربوط به درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری با ۸۱درصد رشد است که حدودا به ۶۵.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.در حالی که درآمدتسهیلات اعطایی و سپرده گذاری طی کل سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶.۳ هزار میلیارد ریال بود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی

ویدئو